Thiết kế thương hiệu

Thương hiệu ngày càng có vai trò quan trọng trong xu thế cạnh tranh và phát triển định hướng hội nhập kinh tế thế giới. Thương hiệu dẫn dắt chiến lược tổ chức, là chất xúc tác quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh và là điểm trọng tâm kết nối mọi nguồn lực hay khía cạnh quản trị tổ chức, nhân viên, đối tác & khách hàng của bạn. Xây dựng nên một thương hiệu đòi hỏi rất nhiều công sức, đầu tư qua nhiều năm. Nhưng khi có thương hiệu rồi, việc quản trị thương hiệu (brand management) cũng đòi hỏi không kém công sức và tài lực. 
 
 + "Hệ thống nhận diện thương hiệu" là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Một hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác. Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm những yếu tố nhận biết cơ bản sau: 
 
1. Logo Công ty 
 
2. Slogan 
 
3. Danh thiếp 
 
4. Giấy tiêu đề 
 
5. Phong bì lớn/nhỏ 
 
6. Biểu mẫu chứng từ 
 
7. Folder (bìa kẹp hồ sơ )
 
8. Brochure hoặc catalogue 
 
9. Vỏ đĩa CD, VCD, DVD 
 
10. Đồng phục

11. Kỷ yếu

12. Lịch

13. Menu

14. Tem nhãn
 
- Là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng hình ảnh và bản sắc thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu do Gala Việt thiết kế mang tính sáng tạo và hiệu quả cao. Đến với chúng tôi, khách hàng chắc chắn sẽ tìm được cho mình những giải pháp xây dựng hình ảnh và bản sắc thương hiệu tối ưu, phù hợp với ngân sách đầu tư.
0169.3844.906